avatar  


Recently viewed tickets

Log out

New Suggested 16/12/2020

1

votes

Recording on the Plixus MME

Zou het het mogelijjk zijn om recording te doen met de MME? Ik weet het niet mogelijk is om intern opname te doen zoals bij de plixus AE-R, maar misschien zou het wel kunnen door gebruik te maken van 1 van de 2 USB poorten.


Log in to comment...